PZP od 2021 roku Zamówienia poniżej 30 tys € w projektach unijnych


PZP od 2021 roku Zamówienia poniżej 30 tys € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot kwalifikowania wydatków jest przedstawienie teoretycznych zagadnień także praktycznych doświadczeń i rozwiązań w obszarze wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł bieżących od 1 stycznia 2021 roku oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem przemian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych Istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów Dlatego też przedstawione zostaną zarówno normy tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych poprzez zamawiających Artykuł skierowany jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów dla jakich wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły przedszkola OPS PCPR urzędy gmin starostwa powiatowe) pracowników odpowiedzialnych za działanie systemu kontroli zarządczej w tym również audytorów wewnętrznych także pracowników kontroli wewnętrznej. Zobacz Zasady szacowania wartości zamówienia, agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości, zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej podmiotowej i czasowej, tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w obszarze robót budowlanych, tożsamość czasowa jako rozległy widok organizowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych również planów unijnych, tożsamość podmiotowa – w jaki sposób dociekać rynek wykonawców/dostawców, tolerowany i nieuprawniony proporcja zamówienia na części, szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa wzgląd nieznana w sytuacji wszczęcia postępowania, Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, objaśnienie zamówień bagatelnych w nowej ustawie Pzp, zbiór danych zamówień wyłączonych z Pzp mając na uwadze na przedmiot zamówienia z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp, procedura udzielania zamówień podprogowych – jaki tryb wybrać, tryb ofertowy negocjacyjny przetarg wg Kodeksu Cywilnego to znaczy zakupy w sklepie – z półki, termin oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych, efektywne formy upublicznienia zamówienia, obowiązek książce ogłoszeń w Biuletynie, Zamówień Publicznych dla zamówień powyżej 50 tys zł, określenie najkorzystniejszej oferty, ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, dokumentowanie postępowania, Umowa w zamówieniach podprogowych, definicja umowy oraz podstawa prawna, odmiana umowa o zlecenie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna, opis warunków wykonania umowy, dopuszczalność zmian umowy, Zamówienia poniżej 30 tys € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot kwalifikowania wydatków, normy udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych, wytyczne dla zamówień wyłączonych z Pzp, obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, ścieżka postępowania na rzecz reguły konkurencyjności, zamówienia publiczne poniżej 50 tys zł, obowiązki informacyjne, zapytania ofertowe – co muszą zawierać do kogo kierujemy, różność pomiędzy zapytaniem ofertowym a rozeznaniem cenowym rynku, kryteria wyboru oferty w zasadzie konkurencyjności, wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą, obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu, Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, wartość nie przekracza wartości progów unijnych z uwzględnieniem przepisów, zamówienia publiczne w obszarze aktywności badawczej naukowej i rozwojowej, zamówienia w aktywności kulturalnej, zamówienia w zakresie aktywności oświatowej, zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji, Wewnętrzne procedury zamówień publicznych, czy istnieje obowiązek posiadania kiedy stosować nowe prawo zamówień publicznych wewnętrznych procedur – wyznaczenie podstawy oraz otoczenia prawnego, procedury wewnętrzne a wewnętrzny system zarządzania (standardy kontroli zarządczej a dokumentowanie procesów i zadań), kropka ponad i wdrażania procedur wewnętrznych, normy konstruowania procedur – co procedury winowajca zawierać, aspekt niezbędny z punktu widzenia prawa również wewnętrznych potrzeb zamawiającego, wyobrażenie i omówienie przykładowych przepisów udzielania zamówień publicznych, Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp, przegląd najczęściej popełnianych błędów, odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność kiedy jest zamówienie publiczne i skutki w przypadku planów unijnych

Tagi dla artykułu

kiedy jest zamówienie publiczne, kiedy stosować nowe prawo zamówień publicznych, przetargi a zamówienia publiczne 2020, zamówienia publiczne 2020 cena euro, zamówienia publiczne 2020 faktury

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Klich 2020-03-06

Podobało mi się oglądanie tego, bardzo dobry materiał, doceniam.