Audyt zamówień i zamówienia publiczne


Audyt zamówień i zamówienia publiczne ile euro i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na czym polegają zamówienia publiczne przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy kto kontroluje zamówienia publiczne uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy także kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, które w szeregu przypadków stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, jakie są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, które już teraz przysparzają wyjątkowo wiele problemów, budzą obiekcje interpretacyjne także na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS innymi słowy kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i przeważnie popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak tak jak dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych czyli zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest także naczelnik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy zasady efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Wiele modyfikacji dotyczy zarówno przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: wyznaczenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdeterminowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie oryginalnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców innymi słowy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek albo częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Tagi dla artykułu

co to zamówienia, do jakiej kwoty zamówienia bez przetargu, gdzie znaleźć zamówienia, kto kontroluje zamówienia publiczne, na czym polegają zamówienia, na czym polegają zamówienia publiczne, od kiedy zamówienia elektroniczne, zamówienia publiczne jakie kwoty

Komentarze: 1


noavatar.png
Bartłomiej Janusz autor ustawy Sarbanesa–Oxleya 2020-05-26

Lubię ten post, podobało mi się to za podziękowania. "Różnica między głupotą a geniuszem polega na tym, że geniusz ma swoje granice". Albert Einstein.