Zarządzanie i spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa w Polsce


Zarządzanie i spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - oznacza to to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej względnie prawnej. Niestety, wybitnie nieco osób wie ileś odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, nazywany wówczas w wielu przypadkach także administratorem, może być tak jak zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jedynie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wesprzeć go w obszarze czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli oraz pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty także czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora dodatkowo współpracy z zanim (stanowi swoiste ogniwo pośrednie między ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i wspólnoty mieszkaniowe prawa i obowiązki

Tagi dla artykułu

co to jest wspólnota mieszkaniowa, obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej, pmm zarządzanie nieruchomościami, regulamin wspólnoty mieszkaniowej, uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wspólnota mieszkaniowa zarząd, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, zaskarżenie uchwały wspólnoty