Wspólnota mieszkaniowa


Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co się tyczy normy będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od momentu przekształcenia.

Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Komentarze: 1


Zarządzanie i spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa w Polsce

Zarządzanie i spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - oznacza to to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele.

Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Komentarze: 0


wspólnota mieszkaniowa prawa i

wspólnota mieszkaniowa prawa i obowiązki i Budżet aktywności przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów.

Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Komentarze: 1