wspólnota mieszkaniowa jaka to jednostka


Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co się tyczy normy będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od momentu przekształcenia.

Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Komentarze: 1