wobec kary pozbawienia wolności


Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0