ustawa o ochronie osób i mienia a rodo


art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1