Śródroczna sprawozdawczość finansowa


Porównanie z polskim prawem bilansowym Uproszczenia

Porównanie z polskim prawem bilansowym. Uproszczenia w ujmowaniu leasingu, najmu, dzierżawy w księgach rachunkowych. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne za miesięcy od momentu ich otrzymania, wystawienia, nabycia czyli założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku.

Dodany: 2019-10-08 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0