sprawozdawczość finansowa funkcje


sprawozdawczość finansowa spółek

sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Komentarze: 1