polityka rachunkowości jak napisać


Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Koszty

Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0