od jakich kwot zamówienia publiczne


Zamówienia na rb polegające na

Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Nowe PZP
Komentarze: 0


zamówienia publiczne kto jest zamawiającym

zamówienia publiczne kto jest zamawiającym Prawo zamówień publicznych na rzecz Wykonawców. Elektronizacja zamówień publicznych, zróżnicowanie procedur zależnie od wartości zamówienia, najnowsze orzecznictwo, wybrane zadania problemowe. Od dłuższego czasu mieliśmy sygnały od naszych klientów odnośnie konieczności przeprowadzenia cyklu artykułów wyłącznie na rzecz wykonawców, poświęconych nowym rozwiązaniom w systemie zamówień publicznych.

Dodany: 2019-10-15 | Kategoria: Zamówienia publiczne
Komentarze: 2