komentarz


Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów na podstawie pzp

Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów na podstawie pzp w praktyce i orzecznictwie. Termin związania ofertą i skutki jego upływu w obszarze możliwości wyboru oferty i podpisania umowy w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki również wykładni UZP. Stosunek artykułów prawa zamówień publicznych do artykułów prawa konkurencji z punktu widzenia poprawności prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Prawo zamówień publicznych
Komentarze: 1