Komentarz do podatku CIT


Leksykon VAT Janusz Zubrzycki Projekt zakładowego planu

Leksykon VAT Janusz Zubrzycki. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Dodany: 2019-10-03 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1