jakie elementy zawiera regulamin pracy


Wykorzystanie wykazu akt JRWA w obsłudze spraw pracowniczych

Wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej,.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 1