jaki kodeks pracy i kodeksu obowiązuje


Wartość archiwalna dokumentacji

Wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2