jak archiwizować dokumenty w urzędzie kat b


rola dokumentacji w administracji

rola dokumentacji w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy status pozwala.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1