dokumentacja pracownicza co obejmuje


W dokumentacja pracownicza rozporządzenie isap i dniu

W dokumentacja pracownicza rozporządzenie isap i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2