darowizna a świadczenia rodzinne 2020


Ewidencja niskocennych składników majątku

Ewidencja niskocennych składników majątku stabilnego jednostki pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas tak jak rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości),.

Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny
Komentarze: 2