czym są środki trwałe 2020


Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 1