co ma zawierać raport o stanie gminy


Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały przedstawione.

Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse
Komentarze: 3