Środki trwałe


Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 1


Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne i kasy

Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż poprzez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 2


Majątek trwały 2020 jak obliczyć dla pracowników

Majątek trwały 2020 jak obliczyć dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie również tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 0