RODO 2020 Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych


RODO 2020 Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury na rzecz zaawansowanych. Od więcej niż roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy dodatkowo przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości bieżących przepisów czyli w oddali idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy zbadać najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i wykonać szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione szczególnie wszechobecne zgody, rozpusta umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja upoważnień osób, jakich dane dotyczą, profil danych o pracowniku i kandydacie do pracy także zgoda pracownicza, monitoring pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, których dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest przedstawienie praktycznych porad i wskazówek jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, w ten sposób iżby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, jednak też nie kreować nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne działanie organizacji. Zobacz Pojęcie i aspekt danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane klauzula rodo ochrona danych 2020 cv zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane osobowe członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w obszarze stosowanych środków nadzoru pracownika . Monitoring wizyjny funkcjonowanie w sieci ogląd informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi innymi słowy psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby rodo ochrona danych zmiany 2020 pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO trzeba wziąć pod uwagę w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w sprawie wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność lub obligatoryjność podania danych?. Podstawy ustawowe przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. Odpowiedzialność pracodawcy administratora za pogwałcenie kodeksów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Tagi dla artykułu

klauzula rodo 2020 po angielsku, klauzula rodo ochrona danych 2020 cv, kontrole rodo ochrona danych 2020, rodo ochrona danych 2020 cv, rodo ochrona danych zmiany 2020

Komentarze: 2


noavatar.png
Lucylla Saro 2020-03-07

Witaj, po prostu stałem się czujny na swoim blogu przez Google i okazało się, że jest to naprawdę pouczające. Będę uważał na bruksela. Doceniam, jeśli będziesz kontynuować to w przyszłości. Wielu ludzi skorzysta z pisania. Twoje zdrowie!

noavatar.png
Bogdan Rączkowski Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy 2020-04-19

Badałem niektóre artykuły na tej stronie i myślę, że ta strona jest świetna! Nadal pisz.