Rachunkowość


Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości

Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości nr 7 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Rachunkowość finansowa System podatkowy w Polsce

Rachunkowość finansowa - System podatkowy w Polsce od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, wszak niezmiernie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób które w ostatnim czasie pracują w działach rachunkowości lub chcą wówczas taką.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Rachunkowość budżetowa 2020 Polityka

Rachunkowość budżetowa 2020 Polityka rachunkowości podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce a ograniczenia ustawowe na rzecz jednostki budżetowej celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jakim sposobem i samorządowym sektora finansów publicznych.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Koszty

Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0