Prawo


Prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin i pokrewieństwo i

Prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także powiązanych z nimi regulacji KPC to drobiazgowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego.

Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1


Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak wyglądać będzie sprawozdanie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO jakie dane będą niezbędne? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2


Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady

Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady gminy do wojewody wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych powiązanych z sesjami rady i posiedzeniami.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2


Strona www jest przeznaczony wyjątkowo

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a przede.

Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1


Artykuł unii europejskiej i praw

Artykuł unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach także dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego rzetelny proces sądowy, domysł niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności.

Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 5