Współczesne prawo karne powinno mitygować obie te funkcje


Współczesne prawo karne powinno mitygować obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o który podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a niekiedy wręcz żadną rolę przy tzw. przestępstwach bez ofiar, godzących w romans ogólny, takich jak: fałszowanie dokumentów, nielegalne tytuł własności broni, szpiegostwo. Każda ze wspomnianych funkcji ma też różne znaczenie i postępowanie karne opłata od pełnomocnictwa w różnym stopniu jest akcentowana poprzez osoby biorące udział w realizacji odpowiedzialności karnej. Pokrzywdzony żądający ścigania sprawcy nie robi tego z myślą o ochronie społeczeństwa przed powtórzeniem się czynu, lecz z chęci odpłacenia sprawcy za doznaną krzywdę. Z kolei prokurator lub sędzia kieruje się w niewielkim stopniu taką emocją, a w wyższym stopniu myślą o efekcie ochronnym represji karnej.

Tagi dla artykułu

postępowanie karne a administracyjne, postępowanie karne boratyńska, postępowanie karne dudka, postępowanie karne opłata od pełnomocnictwa