Podatki


W podatkach czy podatek dochodowy

W podatkach czy podatek dochodowy jest kosztem uzyskania przychodu i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania.

Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Przeczytaj jakie koszty działalności gospodarczej

Przeczytaj jakie koszty działalności gospodarczej wstąpienie w życie artykułów zgrupowanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednak szukać.

Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


podatki i opłaty lokalne lex i Metody rozliczeń

podatki i opłaty lokalne lex i Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część mieści obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 3


Rozliczanie podatku od towarów

Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wybitnie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami.

Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1


Ogłoszenie połączenia spółek Zadania controllerów w przygotowania

Ogłoszenie połączenia spółek. Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 2


Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji finansowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jak i zaawansowanych.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Schematy podatkowe MDR 2020 w jakim

Schematy podatkowe MDR 2020 w jakim terminie powinno się wypełnić obowiązki w obszarze raportowania? dla do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników innymi słowy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są także jednostki samorządu terytorialnego.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 2


VAT 2020 zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT

VAT 2020 zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT wyrażenie omowne wprowadzonych także projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 3


Ewidencyjne metody rozliczeń kosztów Cykl dwóch artykułów

Ewidencyjne metody rozliczeń kosztów. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza ilość obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 4


Procedury w zakresie exit tax Role i zadania controllerów

Procedury w zakresie exit tax. Role i zadania controllerów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert,.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 3