Kategorie: 240


Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching
Komentarze: 0


Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa oraz wyobrażenie.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Umowa czy umowa deweloperska jest konieczna do wszystkich

Umowa - czy umowa deweloperska jest konieczna do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie na rzecz deweloperów jako stron.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo żądanie wyjawienia albo wydania

Nowe prawo żądanie wyjawienia albo wydania środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego

Nowe prawo budowlane - dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone

Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone ze względu na RODO i w jaki sposób z nimi postępować? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Jakie działania podejmować w celu zagwarantowanie ciągłości

Jakie działania podejmować w celu zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy pragneliby wykopać.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowelizacja KSH kodeks spółek

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dywidenda ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłości konsumenckiej?

Prawo restrukturyzacyjne - jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0