Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację


Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), ponoć że: orzeczona, ale nie wykonana sankcja jest wyższa od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności przez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny innymi słowy ograniczenia wolności (1 miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny innymi słowy 2 miesiące ograniczenia wolności); jeśli doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest poprzednio zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, sankcja wzory pism procesowych dla policjantów jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, jednakże nie ma restytucji za karę poprzednio odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana względem sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać także wobec osób, które pozostały w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za jakie orzeczono względem nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym przeszkoda możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania rozległej liczby kar pozbawienia wolności również wzrastającej recydywy przy ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia wolności, jakie są dla sprawcy z większym natężeniem odstraszające i dolegliwe, niż kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Tagi dla artykułu

wobec kary pozbawienia wolności, wzory pism procesowych dla policjantów