Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia


Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej po nowelizacji czym jest upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania śmiałych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych artykułów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono więcej niż 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nader istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych również wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w obszarze przesłanek, w jaki sposób i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza przeszło 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W upadłość konsumencka kto może złożyć wniosek trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i użyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie innowacyjnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania śmiałych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Tagi dla artykułu

upadłość konsumencka kto może złożyć wniosek