Inne


Umowa czy umowa deweloperska jest konieczna do wszystkich

Umowa - czy umowa deweloperska jest konieczna do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie na rzecz deweloperów jako stron.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo żądanie wyjawienia albo wydania

Nowe prawo żądanie wyjawienia albo wydania środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone

Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone ze względu na RODO i w jaki sposób z nimi postępować? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia

Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia w razie korzystania ze wsparcia z tzw. tarcz antykryzysowych Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest już ongi zapomniany.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa instrukcja

wieloletnia prognoza finansowa instrukcja. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Schemat ewidencji rozliczeń międzyokresowych

Schemat ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne dla jednostek.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Przykład korekty po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Przykład korekty po sporządzeniu sprawozdania finansowego i jego zatwierdzeniu – kwota korekty istotna. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca obowiązki pracodawcy i

Legalna pobyt cudzoziemca obowiązki pracodawcy i cudzoziemca wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe modele postępowania organów i.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


jaki przychód do zwolnienia ze

jaki przychód do zwolnienia ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, w jaki sposób i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule. Zwolnienie z opłacania składek ZUS? Pierwotnie pomoc.

Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0