Opracowanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP


Opracowanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób dokumentacja haccp wzory pdf prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte w przepisach zaczną w wiekszości zapisów od stycznia roku. Niniejsza problemy na jakie napotyka przemysł spożywczy, a wdrożenia GMP, GHP i HACCP zgodnie z nowymi przepisami. Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie właściwości produktu parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary. Celem poradnika jest zbliżanie się Czytelnikom z dziedziny pomiarów stosowanych w systemie HACCP. Omówiono w mierzone wielkości, przyrządy pomiarowe i ich parametry. Podano wskazówki wyboru właściwych przyrządów do wybranych zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem firm małych i średnich. W ostatnich latach, w związku z upowszechnianiem się systemu HACCP, skierowali swoją na promowanie aparatury z tym systemem. Spis treściWstęp Wielkości mierzone w punktach krytycznych Przyrządy pomiarowe Rejestratory Komputerowe systemy rejestracji temperatury i wilgotności Rejestracja ręczna a elektroniczna Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Pomiary i rejestracja w produkcji i przetwarzaniu żywności Pomiary i rejestracja warunków przechowywania żywności Pomiary i wpis warunków transportu żywności Inne pomiary z HACCP Zakończenie Publikacja pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania produkcji i produktu, HACCP, elementy i zarządzania jakością, a kończąc na wymaganiach odnośnie do zagrożeń bioterrorystycznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano różne metody oceny poszczególnych zagadnień, tak by Czytelnik w oparciu o nie mógł zbudować własną ankietę samodzielnie przeprowadzić ocenę zakładu, wykorzystując podany materiał. Informacje przedstawione w niniejszej mogą służyć studentom i przedsiębiorcom spożywczym, i osobom związanym z przemysłem spożywczym w sposób pośredni (architekci, inżynierowie budowlani, konsultanci, audytorzy). W opracowaniu najważniejsze informacje z systemów jakości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, tj. GMP/GHP i HACCP, przeznaczone wyjątkowo małych hurtowni i sklepów mięsnych. Intencją autorki było zaprezentowanie w możliwie przystępny sposób z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów mięsnych. stanowi doskonałą pomoc w samodzielnym wprowadzaniu tych systemów w codziennej praktyce hurtowni i sklepów. Czytelnik znajdzie tu opis systemów, wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej z wykorzystaniem GMP/GHP i HACCP przykłady dokumentacji HACCP z instrukcjami i formularzami do wypełniania.

Tagi dla artykułu

dokumentacja haccp wzory pdf, haccp COVID19 druki, haccp COVID19 english, haccp COVID19 film, haccp COVID19 historia

Komentarze: 3


noavatar.png
Henryk Dzwonkowski autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego 2020-05-09

Od razu będę sprzęgał rss feed, ponieważ nie mogę znaleźć hiperłącza subskrypcji poczty elektronicznej lub biuletynu. Czy masz jakieś? Proszę pozwolić mi zrozumieć, że mogę zapisać się. Dzięki.

noavatar.png
Małgorzata Gach prowadzi blogi prawno-podatkowe 2020-05-11

Od razu sprzęgnę swoje rss, ponieważ nie mogę znaleźć linku subskrypcji poczty elektronicznej lub usługi biuletynu elektronicznego. Czy masz jakieś? Proszę pozwolić mi rozpoznać, aby móc subskrybować. Dzięki.

noavatar.png
Mariusz Pogoński urzędnik 2020-05-14

Kocham te wysiłki, które włożyłeś w to, docenisz to za całą świetną treść.