COVID19 Reguły składania elektronicznej


COVID-19 Reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - również poniżej progów. Mnogość ekspertów uważa, że wprzódy obecnie należy zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami by bezpiecznie spełnić warunki ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych od kiedy wchodzi elektronizacja zamówień publicznych zamawiających, którzy dotychczas nie stosowali narzędzi elektronicznych. Dla tych urzędów będzie to największe wyzwanie. W trakcie wpisu na blogu omówimy m.in. wymagania dokumentacyjne względem wykonawców (oświadczenie wstępne wykonawcy, JEDZ, elektronizacja zamówień w praktyce E-dokumenty urzędowe), oferty w postępowaniu elektronicznym (reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych, otwarcie ofert, wyjaśnienia treści oferty oraz usprawnienie omyłek w elektronicznych ofertach, odrzucenie oferty), nowe regulacje dot. wadium oraz obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego. Wpis na bloguo zamówieniach adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jakże tak jak na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego wpisu na blogu jest również kierownik jednostki od kiedy pełna elektronizacja zamówień publicznych (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Zobacz COVID-19 zatrzymanie wadium w czasie epidemii

Tagi dla artykułu

elektronizacja zamówień a rodo, elektronizacja zamówień art, elektronizacja zamówień krajowych, elektronizacja zamówień od kiedy, elektronizacja zamówień powyżej progów, elektronizacja zamówień przesunięta, elektronizacja zamówień w praktyce, od kiedy pełna elektronizacja zamówień publicznych