wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus za strajk 2020 i


wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus za strajk 2020 i Podwyżki dla nauczycieli. nawiązywanie stosunku pracy wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na reke z nauczycielem. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od 1 września 2020 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni dodatkowo jakie zarobki i podwyżki na rzecz nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich zapał jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, na rzecz wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), zwolnienie emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. przepisów określających wymiar stażu na wielkość nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 również przepisu wskazującego organ do sprawowania nadzoru ponad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi dla artykułu

wynagrodzenia nauczycieli koronawirus 2020, wynagrodzenia nauczycieli koronawirus do sio, wynagrodzenie nauczycieli koronawirus akademickich, wynagrodzenie nauczycieli koronawirus gov