Czas pracy


Zobacz dla kogo równoważny czas pracy w koronawirus

Zobacz dla kogo równoważny czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką powinno się konstruować samodzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej. Do nowych wymogów wypada dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0


Zobacz co to jest czas pracy w koronawirus

Zobacz co to jest czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką powinno się kreować rozdzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0


Molestowanie i molestowanie seksualne w pracy W języku

Molestowanie i molestowanie seksualne w pracy. W języku angielskim mob oznacza poturbować na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest niejednokrotnie na jedną osobę, lecz może również dotyczyć grupy ludzi. Z roku na rok problem jest jeszcze bardziej poważny, a numer pozwów trafiających na kanwę.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0


Delegacje podróże służbowe 2020 Zaliczka

Delegacje podróże służbowe 2020 Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe także interpretacje organów podatkowych, jak tak jak rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych poprzez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma tak jak na celu usystematyzowanie znajomości odnośnie.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0


rozliczenie delegacji wzór Pracownicy migrujący: Delegowanie

rozliczenie delegacji wzór. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża skala : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc.,.

Dodany: 2019-11-06 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 4