Audyt zamówień i kto kontroluje zamówienia publiczne i elektroniczna


Audyt zamówień i kto kontroluje zamówienia publiczne i elektroniczna gatunek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce do jakiej kwoty zamówienia publiczne z wolnej ręki uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy dodatkowo kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, które często stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, jakie są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, które uprzednio teraz przysparzają przede wszystkim wiele problemów, budzą obiekcje interpretacyjne również na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i najczęściej popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak także na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest zarówno szef jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy również artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdefiniowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdeterminowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie oryginalnych zasad waloryzacji zamówienia publiczne gdzie szukać wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie do jakiej kwoty zamówienia publiczne bez przetargu odpowiedzialności solidarnej wykonawców czy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek innymi słowy częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Tagi dla artykułu

co to są zamówienia, do jakiej kwoty zamówienia publiczne bez przetargu, do jakiej kwoty zamówienia publiczne z wolnej ręki, powyżej jakiej kwoty zamówienia, zamówienia publiczne gdzie szukać, zamówienia publiczne ile euro