Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych


Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W lekturze całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje także okoliczności, w jakich jednostki sektora finansów publicznych są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jak ograniczyć tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia poprzez kierownika Jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, czyli też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to opierając się na tej strony www będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami złączone z: - polityką rachunkowości, - kontrolą zarządczą, - zamówieniami publicznymi, - gospodarką kasową i magazynową, - gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych, - sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi), - podatkiem VAT. Artykuł została przygotowana w sprawie zaprezentowania zasad planowania, udzielania również rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane czym jest akcyza z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 czy akcyza to podatek r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji dodatkowo ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – zmiany nastąpiły w obszarze udzielania ulg w spłacie niepodatkowych opłaty budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a jeno mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione dźwięk art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi możliwość stosowania z urzędu ulgi w dlaczego akcyza na samochody postaci umorzenia należności w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami książka zważa dodatkowo przemiany wprowadzone

Tagi dla artykułu

akcyza 2020 gdzie płacimy, czy akcyza 2020 też na mikrorachunek, czy akcyza to podatek, czym jest akcyza, dlaczego akcyza na samochody, od czego akcyza 2020

Komentarze: 1


noavatar.png
Zbigniew Góral autor teorii prawa pracy 2020-05-09

Oglądam coś naprawdę ciekawego na Twojej witrynie, więc zakładam swoją.