Akcyza


Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych

Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W lekturze całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek dodatkowo.

Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza
Komentarze: 1